بازی چگونه آغاز می شود؟
با ثبت نام در بازی، یک قهرمان و یک لشگر شامل چند سرباز به شما داده می شود. همین طور مقداری سرمایه ی اولیه و الماس نیز خواهید داشت. با ثبت نام رایگان در بازی و پس از آن ورود به سایت، عملا بازی برای شما آغاز می شود.


پس از اولین ورود چه کار کنیم؟
بعد از ورود اول، راهنمای بازی با نام آشوی داناشما را مرحله به مرحله راهنمایی می کند. در این قسمت هیچ نگرانی ای نخواهید داشت و با گوش کردن به راهنمایی های ساده ی او پس از مدتی کوتاه به طور کامل با روند بازی آشنا می شوید.


هدف از بازی چیست؟
هدف بازی پیشرفت و صعود به سطوح بعدی و مقابله با تمامی فرماندهان و پیروزی در نبردهاست. با پیروزی های بیشتر، در بین فرماندهان شخصیتی محبوب تر پیدا می کنید.
همچنین با رفتن به سطوح بالاتر و کسب تجارب بیشتر، از جوایز متنوع بازی با شانس بیشتری بهره مند می شوید.


ماموریت ها و تجربه
با انجام ماموریت هایی که آشوی دانابه شما محول می کند، تجربه، سرمایه و همین طور جوایز دیگری دریافت می کنید. با کسب تجربه ی بیشتر، سطح شما بالاتر می رود و فعالیت ها و امکانات بیشتری در اختیار می گیرید.


سربازخانه و قهرمان
از هر نژادی که باشید، یک قهرمان خواهید داشت و لشگری که باید با مراجعه ی شما به صفحه ی سربازخانه، آموزش ببینند. سعی کنید بر اساس روحیه ی خودتان و این که فردی هستید که ترجیح می دهید به شما حمله شود و یا این که بیشتر حمله می کنید، تصمیم بگیرید و سربازان را تمرین بدهید.


تمرین و اعتبار آن
با هر پیشرفت سطح، مقداری اعتبار تمرین می گیرید که با آن می توانید به طور رایگان سربازان خود را در سربازخانه تمرین بدهید.
همچنین می توانید با تبدیل الماس به اعتبار تمرین، سربازان خود را سریع تر تمرین دهید و به حد نهایی سطح خود برسانید.


نبرد و پیروزی
با شرکت در نبرد به وظیفه ی اصلی خود در بازی پی می برید. یعنی جنگ و غلبه بر سایر فرماندهان.
برای شرکت در نبرد در صفحه ی پنل من روی دکمه ی شرکت در نبرد کلیک کنید.
نبرد مذکور، مناسب ترین نبرد برای شما با توجه به سطح و تجربه و زمان مورد نیاز شماست.


صندوقخانه چیست؟
در این بخش می توانید ابزار و همین طور جادوهای مورد نظرتان برای تقویت لشگریان و همین طور قهرمان خود را فراهم کنید.